Fagron Foundation

Fagron Fundacja powstała w czerwcu 2012 roku. Celem jest wykorzystanie zasobów ludzkich i finansowych do prowadzenia zmian społecznych, opieki zdrowotnej i poprawy statusu. Główny nacisk kładziony jest na poprawę statusu dzieci.
 
Od momentu powstania Fundacja Fagron już pomyślnie zainicjowana wydarzenia w Brazylii, w Belgii i Holandii, w ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami i wolontariuszami.
 
Aby uzyskać informacje o Fagron Fundacji, prosimy o kontakt na foundation@fagron.com