Pharma Cosmetic

Połączenie spółek Pharma Cosmetic K.M. Adamowicz sp. z o.o. i Fagron sp. z o.o.

Zarządy obu firm mają przyjemność poinformować o połączeniu spółki Pharma Cosmetic K.M. Adamowicz sp. z o.o. ze spółką Fagron sp. z o.o.

Plan połączenia spółek dostępny jest do wglądu w załączniku.

Historia

Pharma Cosmetic sp. z o.o. założona została przez Panią Katarzynę Adamowicz w 1991 roku. Przez 20 lat działała jako firma rodzinna, a od 2012 roku należy do holenderskiej grupy Fagron, światowego lidera na rynku substancji do receptury aptecznej.

Nieprzerwanie, od ponad 15 lat, również Pharma Cosmetic zajmuje pozycję lidera na lokalnym rynku zaopatrzenia polskich aptek w surowce do receptury aptecznej. Posiada najszersze portfolio substancji recepturowych zarejestrowanych w Polsce.

W ciągu swojego istnienia firma wyróżniała się najwyższą jakością produktów i indywidualnym podejściem do każdego klienta. Teraz, dzięki obecności w grupie Fagron naszym znakiem rozpoznawczym jest także innowacyjność.

Swoje produkty wprowadzamy na rynek polski za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznej Fagron, która dodatkowo oferuje bogaty wybór utensyliów i sprzętu do receptury aptecznej, zapewniając w ten sposób polskim farmaceutom najbardziej kompleksową obsługę.

Polityka jakości

Polityka jakości Pharma Cosmetic na pierwszym miejscu stawia dobro pacjenta, zatem wprowadzenie na rynek produktu bezpiecznego i pewnego, czyli przebadanego i zgodnego z obowiązującymi normami. Będziemy dążyć do osiągnięcia w tym zakresie najwyższych standardów. 

Głównymi celami w ramach realizowanej w Pharma Cosmetic polityki jakości są:

  • dostarczanie surowców farmaceutycznych o gwarantowanej, najwyższej jakości w możliwie najszerszym asortymencie;
  • przeprowadzanie badań potrzeb rynku i wykorzystywanie wyników do systematycznego poszerzanie asortymentu;
  • doskonalenie poziomu świadczenia usług i obsługi klienta poprzez podwyższanie kwalifikacji pracowników i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb;
  • ekspansja na rynki zagraniczne.


Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • kształtowanie przekonań, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik Pharma-Cosmetic,
  • ścisłe przestrzeganie wymagań GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) i doskonalenie procesów produkcyjnych,
  • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez ciągły nadzór nad efektywnością jego funkcjonowania, ocenę wyników, planowanie i określanie inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności.
Laboratorium

Dwie cechy: precyzja i dokładność przyświeca codziennej pracy Laboratorium Kontroli Jakości, a cele realizowane są przez doświadczony i zaangażowany personel.  Laboratorium służy przeprowadzaniu: analiz surowców i opakowań, kontroli jakości wytwarzanych produktów, testów stabilności oraz testów walidacyjnych. Nadrzędnym celem, za którego realizację odpowiedzialna jest ta komórka organizacyjna jest osiąganie stałej, wysokiej jakości wytwarzanych produktów. 

Badania fizyczne i chemiczne prowadzone są w oparciu o metody farmakopealne (Farmakopea Polska, Europejska, Brytyjska, DAB),  wykorzystywane są  nowoczesne urządzenia oraz wysokiej jakości materiały. Wśród metod analitycznych stosowanych w Laboratorium Kontroli Jakości można wymienić: analizę wagową, analizę miareczkową klasyczną i z wykorzystaniem nowoczesnego titratora z opcją oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera, spektrofotometrię UV-VIS. Ponadto stosuje się pomiary fizyczne określające pH, współczynnika refrakcji, skręcalność i inne. 

Posiadamy sprawdzony system zapewnienia jakości gwarantujący zgodność wszystkich etapów procesu wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), co oznacza m.in.:

  • stałe monitorowanie procesów produkcyjnych;
  • zwalnianie produktów do obrotu przez osobę wykwalifikowaną (QP) zgodnie z zezwoleniem na wytwarzanie;
  • odwoływanie się systemu auditów wewnętrznych gwarantującego utrzymanie wysokich standardów pracy wszystkich działów.