PROMETAZYNY CHLOR.

Biały lub jasnożółtawy, krystaliczny proszek. Miejscowo 0,5% - 5%.  Dawki doustne wg FP: Jednorazowa - zwykle stosowana  12,5 mg - 50 mg ; Dobowa - zwykle stosowana  25 mg - 100 mg ; Jednorazowa maks. 50 mg ; Dobowa maks. 150 mg

Inne produkty innowacyjne

Cholesteroli ung.
Neogen - NeoOil
Askorbylu palmitynia
Dziegieć sosnowy
MINOXIDIL