Otwarcie nowego zakładu farmaceutycznego Fagron w Trzebini

pon., 06/09/2021

W dniu 03.09.2021 odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia zakładu farmaceutycznego w Trzebini dla Fagron sp. z o.o. Gośćmi specjalnymi byli: Jarosław Okoczuk - Burmistrz Miasta Trzebini, Andrzej Uryga – Starosta Powiatu Chrzanowskiego i Sylwia Markiewicz – Prezes Chrzanowskiej Izby Gospodarczej.

W otwarciu brali udział również:
- mgr Artur Baranowski – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
- mgr farm. Elżbieta Rząsa - Duran - Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
- Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
- Tomasz Kolarczyk – Dyrektor Zarządzający, Prokurent w Inżbud TT Sp. z o.o. 
- Grzegorz Kuchnik – Inżbud TT Sp. z o.o.
- Jan Koukal – Dyrektor Generalny Fagron Czechy

Uroczyste otwarcie zainaugurowano przed wejściem głównym budynku, gdzie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.
Po przywitaniu gości, Dyrektor nowej fabryki – Pan Wojciech Czernicki wraz z Dyrektorem odziału Fagron w Modlniczce – Panem Robertem Birontem podczas krótkiej multimedialnej prezentacji przybliżyli historię firmy, wartości i zasady, lokalizacje oraz zakres jej działalności.
Kolejnym elementem prezentacji było zwiedzanie pomieszczeń laboratoryjnych i produkcyjnych budynku, której przewodniczyli managerowie Spółki, opowiadając o funkcjonalności oraz przeznaczeniu nowych pomieszczeń i urządzeń.
Otwarciu towarzyszyła wystawa stoisk z produktami FagronLab, Fagron Care i Genomics, przygotowana specjalnie na tę okazję.

Zakład powstał w jednej z trzech stref aktywności gospodarczej, które władze Trzebini tworzą z wykorzystaniem funduszy unijnych. Strefa otrzymała na początku tego roku status podstrefy krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Pracę w zakładzie znalazło kilkadziesiąt osób z Trzebini i okolic.

Fagron sp. z o.o. jest globalnym liderem w branży surowców farmaceutycznych, realizującym dostawy do aptek, hurtowni farmaceutycznych i szpitali.
Spółka została założona w Rotterdamie w 1990 roku, jest aktywna w 35 krajach Europy, obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Pacyfiku.
Oddział Fagron Polska założony został w 1991 jako spółka Pharma Cosmetic - przez 20 lat działała zajmując pozycję lidera na lokalnym rynku zaopatrzenia polskich aptek w surowce do receptury aptecznej, a od 2012 roku należy do holenderskiej grupy Fagron, światowego lidera na rynku substancji do receptury aptecznej.
Skuteczna strategia firmy Fagron koncentruje się na optymalizacji i unowocześnianiu spersonalizowanej opieki farmaceutycznej przy jednoczesnym rozszerzaniu opcji terapeutycznych dla lekarzy na całym świecie co poprawia jakości życia pacjentów.

(na zdjęciu od lewej: Wojciech Czernicki, Bożena Żmurko, Jarosław Okoczuk, Andrzej Uryga, Sylwia Markiewicz i Robert Biront.)