Kontakt

Fagron sp. z o.o.
ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka
Biuro +48 12 3343 514
Centrala +48 12 3343 512
Sprzedaż +48 12 3343 500
Fax +48 12 3343 522
 
Dane do faktury
Fagron sp. z o.o.
ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków
NIP: ​​​​​​679-002-64-73  Regon 350013075
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS 0000405946 
Wysokość kapitału zakładowego: 5 050,00 PLN
 
Fagron Services Northern Europe sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 3, 32-540 Trzebinia
Biuro +48 12 3343 515
Centrala +48 12 3343 512
 
Dane do faktury
Fagron Services Northern Europe sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 3, 32-540 Trzebinia
NIP: ​​​​​​6772437042  Regon 381033027
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS 0000740604 
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000 000,00 PLN
 
W celu skontaktowania się z jednym z naszych oddziałów na świecie kliknij link.