Przejdź do treści

Kontakt

Fagron sp. z o.o.
 
ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków
tel.  +48 12 3343 512, 514
fax: +48 12 3343 522, 513
 
NIP: ​​​​​​679-002-64-73  Regon 350013075
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS 0000405946 
Wysokość kapitału zakładowego: 5 050,00 PLN
 
w celu skontaktowania się z jednym z naszych oddziałów kliknij w poniższy link.