Kontakt

Fagron sp. z o.o.
 
ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków
tel.  +48 12 3343 514, 512
fax: +48 12 3343 522, 513
 
NIP: 679-300-34-61  Regon 120864466
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS 0000328163 
Wysokość kapitału zakładowego: 1 398 000 PLN
 
w celu skontaktowania się z jednym z naszych oddziałów kliknij w poniższy link.