Personalizowana medycyna jest kluczem do pomocy w profilaktyce walki z COVID-19.

wt., 21/04/2020

Stymulacja immunologiczna jest kluczem dla grup pacjentów wysokiego ryzyka. Personalizowana medycyna jest kluczem do pomocy tym pacjentom.

Ważna jest profilaktyka.
Wiele istniejących wcześniej schorzeń przewlekłych naraża pacjentów na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiej symptomatologii po zakażeniu SARS-CoV-2.

Ostatnie badania sugerują, że choć może to mieć miejsce w przypadku takich schorzeń jak cukrzyca i choroby układu krążenia, to jednak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc wydają się być niewystarczająco reprezentowane we współistnieniu chorób zgłaszanych u pacjentów z koronaawirusem.

Jednym z wyjaśnień może być fakt, że przewlekła choroba układu oddechowego wywołuje inną odpowiedź immunologiczną, chroniąc chorych przed COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.thelancet.com/action/showPdf…

Udowodniono, że regulacja układu odpornościowego jest niezbędna w zapobieganiu ciężkiej symptomatologii COVID-19.
Pacjenci z wcześniejszymi stanami chorobowymi, jak i ci bez nich, mogą wspomagać swój układ odpornościowy odpowiednimi suplementami zalecanymi przez lekarza lub farmaceutę.

W Fagron wspieramy pracowników służby zdrowia wysokiej jakości surowcami ochrony immunologicznej.

Razem walczymy z COVID-19!