Warsztaty z receptury w Łodzi

śr., 25/09/2013
25 września w niepowtarzalnym klimacie Muzeum Farmacji w Łodzi odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, podczas której przedstawiciele Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poruszyli najbardziej aktualne zagadnienia związane ze współczesną recepturą apteczną.
 
W programie konferencji znalazł się wykład Pani dr hab. n. farm. Katarzyny Winnickiej dotyczący postępów w technologii leków recepturowych oraz dokonana przez Panią dr n. farm. Elwirę Telejko - Krajowego Konsultanta ds. Farmacji Aptecznej (na zdj.) wnikliwa analiza problemów, z jakimi muszą się zmierzyć farmaceuci wykonujący leki w aptece. Zaprezentowane zostały regulacje prawne dotyczące przepisywania oraz wykonywania leków robionych. Gruntownie potraktowany został temat receptury leków jałowych, również w kontekście prawa do refundacji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się omówienie problemów wykonywania leków robionych z witaminami A i E.
 
Przypomniano, iż dostępna dotychczas witamina A (produkcji Medany i Hasco) jest wodnym solubilizatem z mocnym emulgatorem o/w, co uniemożliwia wykonanie recepturowych emulsji , będących emulsjami w/o, z większą ilością witaminy A. Dochodzi do złamania emulsji i wydzielenia fazy wodnej. Zmusza to farmaceutę wykonującego preparat do zmiany ilościowej podłoża, co może budzić zastrzeżenie NFZ, co do zasadności tych zmian. Ponadto, np. zapis lekarski VIT. A LIQ. 10 ml wymaga przeliczenia na gramy z wykorzystaniem wartości  d (gęstości), która nie jest podawana przez producenta. Witamina A produkcji Pharma Cosmetic grupa Fagron - jako olejowy roztwór o zawartości 1 000 000 jednostek w 1 g - pozwala na uniknięcie tych komplikacji. Na pewno pomogłoby  w tym również zapisywanie przez lekarzy ilości witaminy A w jednostkach.
Z kolei witamina E produkcji Pharma Cosmetic jako 100% witamina nie wymaga żadnych przeliczeń, jak w przypadku obecnych na rynku roztworów 30%.