Wymagana pisemna deklaracja na Efedrynę

pon., 03/03/2014

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2012 r. Dz.U.2012.156 §3 pkt.1:

Przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy prekursorami kategorii 1 jest obowiązany do: wydawania prekursorów kategorii 1 tylko jednostkom uprawnionym wyłącznie na podstawie deklaracji klienta, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 46). 

Tym samym wymagane jest do każdego zamówienia na prekursory kategorii 1 (tj. Efedrynę) wypełnienie deklaracji z podpisem i przesłanie jej na adres e-mail pawel.bijak@fagron.pl lub na numer fax 12 3343 513 w dniu zamówienia.

W celu pobrania deklaracji na Efedryne prosimy przejść do strony dokumenty.