Zawiadomienie Zarządu Fagron sp. z o.o.

pon., 24/04/2023

Zarząd Fagron sp. z .o.o. zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2023 r. planowany jest podział Fagron sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej do Fagron Services Northern Europe sp. z o.o. zgodnie z załączonym planem podziału.