Zmiana Dyrektora Zarządzającego (CEO) w grupie Fagron

pon., 14/12/2015

W dniu 30 listopada 2015 Rada Nadzorcza poddała analizie różne strategie dla dalszego rozwoju Fagron.

W związku z postanowieniami, wstrzymała proces przejęcia firmy i zamiast tego dała pierwszeństwo na dalsze rozmowy finansowe z bankami i ewentualne podwyższenie kapitału spółki. Rozmowy z bankami przebiegają konstruktywnie i Fagron spodziewa się wkrótce wydać dalsze komunikaty w tej sprawie.
W świetle wyników strategicznej analizy obecny Dyrektor Zarządzający (CEO) Ger van Jeveren, podjął decyzję o ustąpieniu ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego i Dyrektora Generalnego Fagron ze skutkiem natychmiastowym.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła jednomyślnie decyzję, na podstawie opinii Komitetu Nominacji do powołania Hans'a Stols, (aktualnie niezależny Dyrektor w Radzie Nadzorczej Fagron), jako Dyrektora Zarządzającego (CEO) ze skutkiem natychmiastowym. 

Czytaj więcej tutaj