Fundacja Fagron Together

FAGRON FOUNDATION TOGETHER

Fundacja powstała w maju 2022 roku. Jej głównym obszarem zainteresowania jest wspieranie działalności naukowej i badawczej w obszarze medycznym i farmaceutycznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność oświatowa, w tym wspomaganie edukacji personelu medycznego i farmaceutycznego, ale także działalność edukacyjna, oświatowa oraz w dziedzinie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowym obszarem działania Fundacji jest niesienie pomocy humanitarnej, poprzez dostarczanie potrzebującym lekarstw, sprzętu medycznego, środków medycznych, higienicznych i kosmetycznych.
Fundatorem fundacji jest Fagron Sp. z o.o. – będący częścią międzynarodowej grupy Fagron, wytwórcy substancji do receptury aptecznej, a także innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów.

Od początku swojego istnienia Fundacja zaczęła bardzo aktywnie działać.
W związku z falą uchodźców z Ukrainy, będącej pokłosiem toczącej się wojny, Fundacja Fagron Together objęła opieką kilkanaścioro ukraińskich dzieci w szkole podstawowej Academos w Krakowie, wspomagając finansowo ich edukację oraz wyżywienie.

Fundacja objęła też patronat nad programem „Lato w mieście” dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Stowarzyszenie „Teatr Nowy” w Krakowie dotując zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach tego programu.
Fagron Together wspiera również rozwój i edukację młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini, poprzez umożliwienie uczniom szkoły wzięcia udziału w wykładach i zajęciach praktycznych organizowanych przez Fagron Sp. z o.o. w  oraz umożliwienie uczniom szkoły zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych, szkoleniach i warsztatach.

Dane rejestrowe:
FAGRON FOUNDATION TOGETHER
KRS: 0000970136
REGON:521957080
NIP: 5130278529
Rok powstania: 2022
Organizacja pożytku publicznego: Nie
    
Siedziba Fundacji FAGRON FOUNDATION TOGETHER
ul. Komandosów 1, lok. 4
Modlniczka 32-085
e-mail: fundacja@fagron.pl  
www.fagrontogether.pl

Darowizna: Przekazując dowolną kwotę na rzecz fundacji „FAGRON FOUNDATION TOGETHER”, pomagasz wspierać rozwój i edukację naszym podopiecznym.
Bank: BNPPL Cen.Roz.nr 1
Nr Rachunku: 27 1600 1462 1747 2235 8000 0001