MINOXIDIL

Minoxidil jest pochodną pirymidyny o silnym działaniu hipotensyjnym[2]. Pierwotnie stosowany był do terapii nadciśnienia tętniczego (drogą doustną) – podczas leczenia obserwowano u pacjentów gwałtowne odrosty włosów.

Inne produkty innowacyjne

Wazelina hydro.
Neogen - NeoWash
Kwas winowy
Neogen - NeoCond
Aqua pro usu officinale