SILDENAFILI CITRAS

Sildenafil jest selektywnym inhibitorem fosfodiesterazy-5 (PDE-5) – enzymu powodującego degradację cGMP (cykliczny guanozyno monofosforan), występującego w ciałach jamistych, płytkach krwi, oraz mięśniach gładkich naczyń i narządów wewnętrznych.