CLOTRIMAZOL pulvis pro receptura

Clotrimazol jako surowiec do receptury aptecznej daje możliwość stosowania innych stężeń niż dostępne w lekach gotowych. 

Clotrimazol pulvis pro receptura jest imidazolowym lekiem przeciwgrzybiczym. Hamuje on syntezę ergosterolu-ważnego składnika błony komórkowej grzybów.
Zaburza to jej przepuszczalność i prowadzi do rozkładu (lizy) komórki. Wykazuje on szeroki zakres działania grzybostatycznego, a w wyższych stężeniach także grzybobójczego.
Posiada również działanie przeciwbakteryjne (bakterie Gram+, Gram-) i przeciwrzęsistkowe.